joga a rozwój dzieci
Joga dla dzieci

Wpływ jogi na dziecięcy rozwój

Joga dla dzieci to zajęcia, które nie tylko zaspokajają dziecięce potrzeby i są źródłem dobrej zabawy, ale także pozytywnie wpływają na dziecięcy rozwój. Dzieje się tak, ponieważ na zajęciach wykorzystywane są różnorodne aktywności, oddziaływające na całość dziecięcego funkcjonowania. Korzyści płynące z jogi dla dzieci można zaobserwować we wszystkich sferach rozwoju.

W niniejszym artykule przedstawię efekty praktyki jogi obserwowane we wszystkich sferach rozwoju: rozwoju fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Będą one szczególnie widoczne, gdy dziecko będzie miało regularny kontakt z joga, a określone umiejętności będą także wzmacniane w domu, przedszkolu czy szkole.

Korzyści z jogi dla dzieci dla rozwoju fizycznego

Praktyka jogi ma bardzo dobry wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Dzięki wykonywaniu poszczególnych pozycji jogi ciało się wzmacnia i rozwija się jego świadomość. Asany pomagają wypracować nawyk utrzymywania wyprostowanych pleców, co sprzyja przeciwdziałaniu wadom postawy. Pozycje balansowe pozytywnie wpływają na rozwój równowagi oraz wzmocnienie i uelastycznienie całego ciała, które nabiera sprawności.

Praktyka jogi sprzyja także wzmocnieniu kondycji i wytrzymałości fizycznej – wzrasta moc i siła poszczególnych partii mięśniowych. Rozwija także dużą i małą motorykę. Praktyka jogi dla dzieci to nie tylko wykonywanie asan i ćwiczenia oddechowe, ale także aktywności, które wspierają rozwój chwytu pisarskiego i pracę całej obręczy barkowej, co znacznie ułatwia naukę i doskonalenie umiejętności pisania. Dzięki jodze ruchy dzieci stają bardziej uważne i lepiej zaplanowane, co prowadzi do poprawy ich koordynacji.

Ćwiczenia oddechowe nie tylko sprzyjają dotlenieniu i rozluźnieniu ciała, ale także wspierają pracę aparatu mowy (o logopedycznych aspektach jogi napiszę w kolejnym artykule), niwelując wady wymowy.

Praktyka jogi pozytywnie wpływa na pracę całego organizmu. Poprawia krążenie krwi i uspokaja pracę serca, a także wzmacnia odporność. Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie.

Praktykując jogę, dzieci uczą się ponadto rozumieć potrzeby ciała i szanować jego możliwości, dzięki czemu mogą stać się mniej podatne na kontuzje i przemęczenie.

Joga dla dzieci a rozwój poznawczy

Zajęcia jogi dla dzieci pozytywnie wpływają na rozwój uwagi i koncentracji. Ucząc się wyciszania i uważności, dzieci coraz lepiej radzą sobie ze skupieniem uwagi na wykonywanym zadaniu. Dzięki temu szybciej i sprawniej się uczą nowych rzeczy i wykonują zadania akademickie.

Praktyka jogi sprzyja także synchronizacji półkul mózgowych, która pomaga w radzeniu sobie z bardziej złożonymi zadaniami i aktywnościami.

Brak kar i nagród na zajęciach jogi rozwija w dzieciach motywację wewnętrzną, która jest niezwykle istotnym elementem rozwoju poznawczego. Dzięki niej dzieci potrafią w pełni zaangażować się w działania, które są dla nich ważne i znaczące. Są także zmotywowane do podejmowania nowych wyzwań.

Ponadto joga uczy krytycznego myślenia oraz umiejętności wyrażania własnego zdania. Dzieci zaczynają myśleć samodzielnie, stopniowo kreując swój system wartości i ucząc się działać zgodnie z nim.

Korzyści z jogi dla dzieci dla rozwoju emocjonalnego

Praktyka uważności będąca ważnym elementem zajęć jogi dla dzieci sprzyja rozwojowi świadomości emocjonalnej. Na zajęciach dzieci uczą się rozpoznawać własne potrzeby i przeżywane emocje oraz je nazywać. Pojawia się także świadomość, że wszystkie emocje są ważne, ponieważ dostarczają pewne informacje.

Poznają sposoby na konstruktywne wyrażanie emocji oraz wypracowują umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepokojem. Odczuwają na własnej skórze, które ćwiczenia działają na nich relaksująco, co pozwala im zbudować zestaw działań pomocnych w trudnych momentach.

Zajęcia jogi wyciszają, pomagają odzyskać i pielęgnować spokój oraz rozwijają uważność na siebie samego i innych ludzi. Dzieci częściej niż wcześniej są w stanie zatrzymać się i pomyśleć, zanim zareagują. Ich działania stają się mniej impulsywne.

Uczestnicy zajęć rozwijają także wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości. Dowiadują się, że każdy człowiek jest ważny, niezależnie od swoich osiągnięć. Zaś wysiłek wkładany w próby osiągnięcia określonego celu może być bardziej wartościowy niż efekt końcowy. Uczą się także szanować inne osoby, ich potrzeby i odrębność. A także szanować swoje możliwości. Zaczynają rozumieć, że czasami lepiej odpuścić niż działać ponad swoje siły.

Równolegle joga uczy także samodyscypliny i wytrwałości w działaniu. Uczestnicy przekonują się, że (wielokrotne) próby bywają niezbędne, aby osiągnąć swoje zamierzenia. Dzięki atmosferze pełnej akceptacji nie zrażają się niepowodzeniami, tylko cierpliwie podejmują działania zgodnie ze swoimi możliwościami w danym momencie i czasie.

Dzieci uczą się także wyrażać wdzięczność za to, czego doświadczają. Dzięki temu maleje postawa roszczeniowa i rozwija się gotowość do cieszenia się małymi rzeczami.

Joga dla dzieci a rozwój społeczny

Zajęcia jogi dla dzieci to także rozwój współpracy i współdziałania w grupie poprzez różnego rodzaju zabawy grupowe. Dzieci uczą się budować pozytywne relacje z innymi oparte na szacunku i akceptacji.

Trenują także umiejętność rozwiązywania konfliktów i wyrażania własnego stanowiska w sposób konstruktywny (poprzez komunikat JA).

Joga dla dzieci uczy także, że współpraca jest czymś bardziej wartościowym niż rywalizacja. Dzieci rozwijają otwartość na drugiego człowieka i uczą się, jak żyć razem mimo innych poglądów. Stają się bardziej życzliwe wobec siebie i przekonują się, że życzliwość niesie ze sobą ogromną moc.

Dzieci utrwalają także zasady społeczne. Uczą się rozpoznawać granice innych osób i je szanować. Dowiadują się, że potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne, że nikogo nie można krzywdzić, a spory rozwiązuje się z poszanowaniem drugiej osoby.

Wspólna praktyka jogi jest także źródłem radości i świetnej zabawy z innymi.

Uczestnicząc w zajęciach jogi dla dzieci od najmłodszych lat i rozwijając powyższe umiejętności (wspierane także w innych środowiskach życia dziecka), uczestnicy kształtują samoświadomość oraz budują szereg umiejętności niezwykle istotnych w dorosłym życiu. Dzięki temu mają szansę wkroczyć w dorosłe życie pełni harmonii, spokoju, ciekawości i otwartości, wyposażani w dobre nawyki, gotowość do troszczenia się o siebie samego i budowania pozytywnych relacji z innymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Twój koszyk
0