Regulamin zajęć

Zapisy oraz zasady uczestnictwa w zajęciach jogi rodzinnej w Studio Jogi Welcome Life, odbywających się w soboty o godzinie 10.00, określa niniejszy regulamin zajęć.

ZAPIS NA ZAJĘCIA

 1. Terminy i godziny zajęć podawane są w social media (facebook, instagram) „Skarby jogi dla dzieci”.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zapisane na dany termin i godzinę, po wcześniejszym opłaceniu karnetu lub dokonaniu opłaty jednorazowej.
 3. Zakup karnetu i wejściówki na jednorazowe zajęcia możliwy jest na stronie:
  https://skarbyjogidladzieci.pl/kategoria-produktu/joga-rodzinna/
 4. Karnet jest imienny, nie możesz go pożyczyć lub uczestniczyć w zajęciach z karnetem nawet najbliższej rodziny.
 5. Bezpłatne rezygnacja z udziału w zajęciach ma miejsce do 24 h przed zajęciami. W innym przypadku opłata za zajęcia nie jest zwracana, a w przypadku karnetu – 1 zajęcia zostaną oznaczone jako odbyte.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Na zajęciach dzieci zostają pod opieką rodziców lub opiekunów.
 2. W trosce o komfort wszystkich uczestników, dbamy o to, aby na zajęciach panował spokój i dobra atmosfera.
 3. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego bardzo ważne jest, aby być na nich punktualnie. Proszę być odpowiednio wcześnie, aby się przygotować i zająć miejsce do ćwiczeń.
 4. Obowiązuje wygodny, niekrępujących ruchów strój.
 5. Na zajęciach można korzystać z mat studia lub praktykować na własnej.
 6. Dbamy o to, aby podczas zajęć telefony były wyłączone.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o sprzęt, będący własnością szkoły Welcome Life oraz Skarbów Jogi. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem
 8. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność, a za dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 9. W przypadku infekcji wirusowej lub bakteryjnej z objawami kataru, kaszlu lub dolegliwościami żołądkowymi nie uczestniczymy w zajęciach!!! Udział w zajęciach w tym stanie nie jest wskazany ani dla chorego, ani dla innych uczestników zajęć.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorem zajęć jest Agnieszka Wyrembak prowadząca działalność pod nazwą F.H.U. Skarby jogi Agnieszka Wyrembak.
 2. Organizator zajęć ma prawo do odwołania zajęć w przypadku niezebrania określonej liczby uczestników. W tej sytuacji nie zostanie pobrana opłata z karnetu, a opłata jednorazowa zostaje zwrócona.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Twój koszyk
0