O firmie

Dostępny pod adresem www.skarbyjogidladzieci.pl/sklep sklep internetowy prowadzony jest przez Agnieszkę Wyrembak, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Skarby jogi Agnieszka Wyrembak zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Organem prowadzącym rejestr jest Minister rozwoju, pracy i technologii.

Oprócz prowadzenia sklepu firma zajmuje się prowadzeniem zajęć JOGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY oraz JOGI RODZINNEJ.

Misją firmy jest rozpowszechnienie jogi i uważności wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin, aby wesprzeć ich harmonijny rozwój i relacje.

Dane firmy:


F.H.U. Skarby jogi Agnieszka Wyrembak
ul. Zamkowa 81/10
40-413 Katowice
NIP: 954 260 92 68

tel. 504 738 284
e-mail: kontakt@skarbyjogidladzieci.pl

Numer konta:
90105012141000009286161568

Twój koszyk
0